Noticias

Noticias

viernes 10/12/2010

CUALIFICACINS DO EXAME DA PRAZA DE ARQUITECTO NO CONCELLO DE CARRAL

EDICTO

 

 

Reunido o Tribunal na Casa da Cultura de Carral o martes 30 de novembro de 2010, ás 10 horas, para a provisión dunha praza laboral temporal de arquitecto superior, e procedéndose á corrección dos supostos teóricos-prácticos relativos á fase de exame conforme sinalan as bases da convocatoria emitidas ao efecto, e publicadas na páxina web do Concello o 27 de xullo de 2010, resultan os seguintes datos:

 

CUALIFICACIÓNS DO EXAME DA PRAZA DE ARQUITECTO NO CONCELLO DE CARRAL

 

NOMBRE

PUNTUACIÓN TOTAL

Manuel Alonso Mosquera

NON PRESENTADO

Xoán Andrade Vázquez

NON PRESENTADO

Mónica Arias Carriba

18,5

Julio Barallobre Sanmartín

NON PRESENTADO

Francisco Barberá Saez

NON PRESENTADO

José Roberto Botana Corral

13

Silvia Candia Expósito

NON PRESENTADA

Santiago Cotón Díaz

0

Rafael Feijoo Urcera

0

Alba Fernández Arias

NON PRESENTADA

Alejandra Fernández-Gago Longueira

NON PRESENTADA

María Teresa Fernández Lorenzo

9,5

Lucía Fernández Rodríguez

NON PRESENTADA

María José Fontenla Bugallo

NON PRESENTADA

Teresa Franco Martínez

14

Santiago García-Echave Puente

NON PRESENTADO

Carolina Jack Lago

NON PRESENTADO

Bernardo Lage Arias

15

Elena López Fernández

0

Laura López Fernández

7

María López Mata

NON PRESENTADA

Patricia de Marichalar Mantilla

NON PRESENTADA

Teresa Martínez Fraile

NON PRESENTADA

José Alejandro Montero Criado

17,5

María Luisa Morales Herreros

0

Natalia Núñez Duro

NON PRESENTADA

María Luisa Orro Bello

8

María Paz Sangiao

19

Javier Pérez Iglesias

NON PRESENTADO

Félix Alberto Quijano Yáñez

20,5

María Carmen Rabadán Climent

NON PRESENTADA

María Elena Rodríguez Contra

NON PRESENTADA

José Luis Rodríguez González

NON PRESENTADO

Silvia Rodríguez Rodríguez

NON PRESENTADA

Olalla Señoráns Varela

0

Ricardo Varela Fernández

8

José Manuel Villamar García

NON PRESENTADO

 

O Tribunal queda emprazado, e empraza aos interesados, para a realización da última proba, consistente na fase de entrevista persoal, para o día 21 de decembro de 2010, ás 10.30 horas, na Casa da Cultura de Carral (en fronte ao centro médico de Carral).

 

 

Carral, 3 de decembro de 2010

O alcalde

 

 

 

 

 

Asdo./ José Luís Fernández Mouriño

 

volver
Pululart