Novas

Novas

luns 23/04/2012

NORMATIVA ANIMAIS DE COMPAA

De acordo ca Ordenanza municipal de proteción e tenza de animais de compañía:

Queda prohibido deixar as deposicións dos animais nas beirarrúas ou nas zonas de paso de peóns e, en xeral, en toda a vía pública. Os propietarios dos animais son responsables da eliminación destas deposicións de forma hixiénica. (Artigo 10 da anteriormente citada Ordenanza municipal de proteción e tenza de animais de compañía)

E ademáis,
Todos os animais da especie canina do termo municipal deberán estar censados no Rexistro de animais domésticos e salvaxes en catividade do Concello. (Artigo 17 da Ordenanza municipal de proteción e tenza de animais de compañía).

Máis información no Servicio de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981 67 00 02.

voltar
Pululart