Aviso legal

Todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web www.concellocarral.com e dos seus contidos (textos, imaxes, sons, audio, vdeo, deseos, creatividades, software) pertencen concello de Carral, ou no seu caso, a terceiras persoas.

O usuario pode visualizar todos os elementos, imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquer outro soporte fsico sempre e cando sexa, nica e exclusivamente, para seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a sua utilizacin con fines comerciais, a sua distribucin, as coma a sua modificacin, alteracin o descompilacin.

O concello de Carral reservase o dereito de efectuar sin previo aviso as modificacins que considere oportunas na sua web, poidendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servicios que presta como a forma na que stos aparezan presentados ou localizados.

O concello de Carral perseguir o incumprimiento das anteriores condicins as como calquer utilizacin indebida dos contidos presentados na sua sede web exercendo todas as accins civs e penais que lles poidan corresponder en dereito.

O concello de Carral tan s autoriza mencins a seus contidos notras sedes web, co tratamento que stas consideren, sempre e cando no reproduzan os contidos de www.concellocarral.com . No caso de dispoer dun enlace hipertexto a algunha das suas pxinas, o usuario debe saber que est entrando en www.concellocarral.com e debe percibir no seu navegador a sua direccin URL.

Todos os datos manteense na mis estricta Privacidade de acordo coa lexislacin vixente. www.concellocarral.com cumple esta lexislacin respecto proteccin de datos personais e mantense na mis estricta confidencialidade de acordo co disposto na Ley Orgnica 15/99 do 13 de decembro de 1999 sobre Proteccin de Datos de Carcter Persoal (LOPD), as como no disposto na Ley de Servicios da Sociedade da Informacin e de Comercio Electrnico (ley 34/2002 de 11 de xulio).

O usuario de www.concellocarral.com pode en todo momento exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin nos trminos previstos na LOPD e demis normas que a desenrolan.
Pululart