Perfil do contratante

Perfil do contratante

. Nome do Departamento ou órgano de dependencia: Secretaría (Contratación)

. Nome do Órgano de Contratación: Concello de Carral

. CIF: P1502100I


Enderezo postal

. Nome da rúa: Campo da Feira, nº 1

. Código Postal: 15175

. Población: Carral

. País: España


Contacto


. Teléfono: 981670002

. Fax: 981672282

. e-mail: correo@carral.es> Contratación en curso


> Adxudicaciones provisionales


> Adxudicaciones definitivas


> Outras informacións

Pululart